Skip to content

Jets Vacuüm Systeem voor Jachthavens

Modulair verzamelstation voor jachthavens

Jets Vacuum Toilet Systemen

Duurzaam

Hygiëne

Circulair

Jets Vacuüm Logo

Vacuüm toiletsystemen

Save water, save our planet
Het Jets vacuüm toiletsysteem gebruikt per spoelbeurt 0,8 liter water. Een traditioneel spoelsysteem gebruikt 6 tot 9 liter water per spoelbeurt. Elke keer dat je doorspoelt, bespaar je dus minimaal 5 liter water. Zo verminder je de belasting van drinkwaterbronnen en draag je bij aan een duurzamere wereld. 

Naast deze dagelijkse waterbesparing, is het Jets vacuüm toiletsysteem ook duurzamer in aanleg. De vacuüm systemen leg je namelijk aan met een smallere leiding, waardoor materiaal en grondstoffen worden bespaard. Ook is er minder ruimte nodig voor de infrastructuur van de leidingen, waardoor aanleg van het leidingsysteem minder kost.

Jets Vacuum Toiletsysteem voor jachthavens

Hoe werkt het Vacuüm Afzuigstation?

Ons Jets vacuüm toiletsysteem is een bekende naam in de scheepvaart. In veel schepen wordt Jets gebruikt. Het aantal nieuwbouwschepen dat het vacuümsysteem gebruikt, komt zelfs op 50%.

Deze technologie wordt ook gebruikt in (jacht)havens. Het is nu namelijk verplicht om bij een grootte van meer dan 50 ligplaatsen een verzamelstation voor afval te hebben.

Dit kan met behulp van ons Jets verzamelstation. Deze is geschikt voor kleinere havens, met een stand-alone versie. Het is daarnaast ook mogelijk om hier meerdere verzamelstations aan te sluiten. Zo bied je de beste service aan bezoekers, en zorg je voor een beter milieu!

Het Systeem

De Jets Vacuüm technologie is perfect toepasbaar voor jachthavens. Om te realiseren dat alle jachten zichzelf snel kunnen legen, gebruiken we meerdere onderdelen. 

Vacuüm pompen

De vacuüm pomp is net als in andere systemen het hart van het systeem. Deze kan alleen of redundant worden uitgevoerd, zodat het altijd werkt. 

Voor de keuze van de pomp kijken we natuurlijk naar de grootte van de jachthaven, hoeveel ligplaatsen en hoeveel bezoekers. 

Afzuigstation

Het afzuigstation kan zowel stand-alone als met meerdere stations. Daarnaast zijn er ook meerdere mogelijkheden, zodat het gehele station modulair kan worden opgebouwd. 

Meer informatie?
Download onze JETS brochure voor Jachthavens!

In deze brochure vind je alle voordelen van het vacuüm afzuigsysteem, hoe het werkt en een aantal voorbeelden waar het ingezet wordt

Brochure Jets Vacuum Toiletten: Jachthavens