Skip to content

Jets Vacuüm toilet systemen voor gebouwen

Bespaar ruim 24% op je totale waterverbruik met Jets vacuüm toiletsystemen. Een uniek systeem dat in elk gebouw toepasbaar is en als basis gebruikt kan worden voor een biogasinstallatie.

Jets Vacuum Toilet Systemen

Duurzaam

Hygiëne

Circulair

Jets Vacuüm Logo

Vacuüm toiletsystemen

Save water, save our planet
Het Jets vacuüm toiletsysteem gebruikt per spoelbeurt 0,8 liter water. Een traditioneel spoelsysteem gebruikt 6 tot 9 liter water per spoelbeurt. Elke keer dat je doorspoelt, bespaar je dus minimaal 5 liter water. Zo verminder je de belasting van drinkwaterbronnen en draag je bij aan een duurzamere wereld. 

Naast deze dagelijkse waterbesparing, is het Jets vacuüm toiletsysteem ook duurzamer in aanleg. De vacuüm systemen leg je namelijk aan met een smallere leiding, waardoor materiaal en grondstoffen worden bespaard. Ook is er minder ruimte nodig voor de infrastructuur van de leidingen, waardoor aanleg van het leidingsysteem minder kost.

klik hierboven voor een uitvergroting

VACuÜm voor gebouwen

Bij grotere gebouwen is het sanitair gebruik vaak verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het waterverbruik. Zeker bij kantoorgebouwen! Met oog op duurzaamheid is het daarom belangrijker dan ooit dat er op waterbesparing wordt gelet.

Hoe doe je dat? Besparen op grote schaal kan met de inzet van vacuümtoiletten.

In grote gebouwen installeren we twee vacuümpompen, die redundant zijn. Dat betekent dat de pompen altijd werken.
De toiletten worden aangesloten op de pomp. Door de vacuümkracht heeft het toilet veel minder water nodig om door te spoelen. Eventueel kan er ook regenwater of grijswater worden gebruikt voor dat kleine beetje water wat er nog gespoeld wordt, maar dit is niet noodzakelijk.

Het grijswater gedeelte kan worden aangesloten op de vacuüm pomp, maar beter is om dit seperaat te houden. Met dit grijs water is nog veel te doen, zoals gebruik voor irregatie of hergebruiken voor het spoelen van de toiletten. 

De pomp wordt aangesloten op het riool, of voor meer circulariteit kan het ook aangesloten worden op een biogas- of fosfaatinstallatie. Met een vacuüm toiletsysteem zorg je dus voor enorme waterbesparing, verbeterde hygiëne en kun je zelfs energie opwekken.

Dit is ook toepasbaar voor grotere wijken. Hier zetten we een centraal pompstation neer, waar alle woningen op aangesloten zijn. 

Het systeem

De Jets Vacuüm technologie is perfect toepasbaar voor gebouwen. Om te zorgen dat alle mensen naar het toilet kunnen, gebruiken we de volgende onderdelen van het systeem:

Vacuüm Pompen

Een redundante pomp die zorgt dat het systeem het altijd blijft doen! 

Deze bestaat uit verschillende pompen & sensoren, zodat het systeem zichzelf in werking houdt. Afhankelijk van de grootte van het gebouwen(en) wordt de grootte van de pomp bepaald.

Vacuüm Toiletten

Het vacuüm toilet is speciaal gemaakt om te werken met een vacuüm pomp. Door de speciale klep is de leiding luchtdicht. Deze klep gaat open op het moment dat er op de spoelknop wordt gedrukt. Er zijn meerdere modellen vacuüm toiletten die we kunnen leveren

Leidingen

Vacuüm leidingen zijn gemaakt om het vacuüm systeem perfect te bedienen. Door de kleine diameter zorgen we ook voor flexibiliteit! 

Meer informatie?
Download onze JETS brochure voor gebouwen!

Brochure Jets Vacuum Toiletten: Gebouwen