Skip to content

Rioolgas: wat is het en wat doet het?

Rioolgas: wat is het en wat doet het?
Wart Vuijk
9 november
14:30
Bij biocompact zijn we dagelijks bezig met duurzame oplossingen in de sanitaire ruimte. Naast het duurzaamheidsaspect focussen we ook sterk op hygiëne en veiligheid. Iets wat in de sanitaire ruimte hand in hand gaat. Een belangrijk onderdeel bij hygiëne en veiligheid is rioolgas. Daar weten niet veel mensen van, maar kan wel enorm schadelijk zijn. Daarom  vertel ik u in deze blog meer over de term rioolgas.

Hoe ontstaat rioolgas en wat is het?

Rioolgassen ontstaan doordat organisch afval in het rioolwater terecht komt. Hierdoor start een proces van vergisting en ontstaat een gasmengsel. Rioolgas is een complex mengsel van giftige en niet-giftige gassen die aanwezig zijn in ons riool. Zeer giftige onderdelen van rioolgas zijn methaan, waterstofsulfide en ammoniak. Daarnaast zit er ook koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofoxiden in rioolgas. Hieronder bespreken we de drie belangrijkste onderdelen, te weten: methaan, waterstofsulfide en ammoniak.

Methaan

Methaan kan zeer gevaarlijk zijn als dit uit het riool ontsnapt en in uw sanitaire ruimte terecht komt. Het verdringt de aanwezige zuurstof in de ruimte en kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en bewusteloosheid. In hoge The Impact of Streaming on Documentaries concentraties kan dit gas zelfs voor verstikking zorgen als er te weinig zuurstof in een ruimte overblijft. Echter, er gebeuren ook mooie dingen met methaan. Het methaan kan bijvoorbeeld worden opgevangen in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierna kan het methaan worden gebruikt voor het opwekken van energie uit zogenaamde biogas. Wist u dat Duitsland al bijna een kwart van zijn hernieuwbare energie uit biogas haalt[1]?

Waterstofsulfide

Waterstofsulfide, ook wel zwavelwaterstof genoemd is een giftig gas dat ruikt naar rotte eieren, zelfs bij extreem laag concentraties. Dit gas ontstaat bij de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen als eiwitten. Kortom, niet iets wat je in huis wilt hebben. Toch hebben we het al in huis! Ons lichaam maakt n.l. in hele kleine hoeveelheden ook waterstofsulfide aan. Dit reguleert o.a. de bloedruk en het remt ontstekingsprocessen af. Dit is dan ook niet schadelijk. Echter, bij blootstelling aan lage niveaus van waterstofsulfide kunnen al klachten ontstaan als; irritatie van de ogen en luchtwegen, nervositeit, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en slaperigheid. Bij extreem hoge concentraties kan waterstofsulfide zelfs het bewustzijn doen verliezen.

Ammoniak

Ammoniak kennen wij vooral als Ammonia, dit is een mengsel van Ammoniak (maximaal 5%) met water. Dit wordt gebruikt als ontvetter van oppervlaktes voor het schilderen bijvoorbeeld. Ook ammoniak is niet geheel ongevaarlijk en kan zeer schadelijk zijn voor de longen. Ammoniak mag dan ook niet worden verhit, want dan ontstaat er ammoniakdamp en dat kan dan leiden tot schade aan de longen. Een sector waar ammoniak veel tot uitstoot komt is de agrarische sector. Dit gaat de laatste jaren wel veel beter want in de periode van 1990 tot 2015 is de uitstoot met 68% verminderd[2].

Hoe kan dit schadelijk zijn?

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor alle rioolvoorzieningen in je huis tot en met de aansluiting op het riool. Als er dus een rioollucht in je huis, badkamer of toilet hangt, dan betekent het dat je problemen hebt met het waterslot of stankslot. Hierdoor komen de rioolgassen in uw huis, en dit is zoals gezegd niet bepaald bevorderlijk voor de gezondheid.

Conclusie

Rioolgassen zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen door slechte water- of stanksloten uit het riool ontsnappen. Voorkom dit door bij de aanwezigheid van een rioollucht altijd op zoek te gaan naar de oorzaak hiervan. Heb je een goede geurafsluiter nodig? Kijk dan eens naar onze Green Drain Geurafsluiters.
Links & Verwijzingen
Foto door Scott Rodgerson via Unsplash [1] https://www.mdpi.com/2071-1050/13/3/1148/pdf [2] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_ammonia_emissions

OVERTUIGD?
BESTEL DE GREEN DRAIN!

Green Drain Geurafsluiter

vanaf: €39,- excl BTW

Lees meer over 

Hygiëne