Skip to content

Hygiëne in de sanitaire ruimte? Jij bent aan zet!

Wash your hands
Wart Vuijk
25 januari
12:06

Hygiëne is belangrijker dan ooit en krijgt steeds meer aandacht. We wassen onze handen stuk, dragen mondkapjes en houden afstand. Maar hoe staat het met de hygiëne in de sanitaire ruimte? Deze ruimte ziet men niet als de meest schone locatie. In deze blog zoeken we uit welke onderzoeken naar hygiëne er zijn geweest in de sanitaire ruimte en wat jij er tegen kan doen om te voorkomen dat jouw klanten, medewerkers of uzelf bacteriën oppikken.

Binnenshuis

In geïndustrialiseerde landen brengen mensen gemiddeld gezien 90% van hun tijd binnen door. Dan wel op kantoor, in de fabriek of thuis: bijna de gehele tijd is de mens binnen[1]. Juist binnen zijn er significant meer bacteriën dan buiten[2] en de meeste schimmels worden gevonden in keukens, badkamers en kantoren.

Onderzoek naar hygiëne in de sanitaire ruimte

Op het gebied van badkamers werden al in 1975 twee zeer belangrijke zaken aangetoond door Gerba, Wallis en Melnick[3]. Ten eerste: Bij het doortrekken van het toilet verdwijnt een deel van de bacteriën. Een deel blijft echter zitten en ook na herhaaldelijk doortrekken verdwenen die niet. Sterker nog, het werd vaak nog erger. Het porselein blijkt bepaalde bacteriën aan te trekken en bij het doorspoelen uit te stoten. Sommigen virussen die in de toiletpot zaten konden door een behandeling wel loskomen van het porselein en verdwenen daarna na een aantal keren doorspoelen. Sommige virussen echter niet.

Ten tweede, bacteriën die in de toiletpot zaten, kwamen bij het doortrekken buiten het toilet terecht. De bacteriën en virussen die iemand achter laat in het toilet, kwamen door het doorspoelen ver buiten de pot terecht. Deze bacteriën groeiden ook nog rustig verder in de uren hierna. De conclusie die de onderzoekers trokken was dan ook dat iemand een virus kan oplopen in de sanitaire ruimte.   

Bovendien toonden onderzoekers in 2014 aan dat er meer dan 77.000 verschillende vormen van virussen en bacteriën zich in publieke toiletten bevonden[4]. De virussen die gevonden worden? Onder andere: het herpesvirus, Staphylococcus, human papillomavirus (HPV), en E. Coli.

Kortom, rond het toilet bevinden zich veel bacteriën. Hoe zit dat op het gebied van handen wassen en handen drogen dan? Daar is veel discussie over. In een studie in 2018 wordt er aangetoond dat er bacteriën worden rond geblazen bij het drogen van de handen[5]. Echter, het is nog onbekend of die bacteriën geconcentreerd genoeg zijn om schadelijk te zijn. Ook zouden zogenaamde jet-blowers meer bacteriën rond blazen dan normale handendrogers. Ook hier is er discussie, want het is namelijk niet zo raar dat er bacteriën rondzwermen in een publiek toilet. De vraag of de bacteriën daar echt schadelijk zijn, is nog onbeantwoord.

Oplossing

Kortom, er zijn veel mogelijke infectiebronnen in een publiek toilet. Gelukkig is dat te voorkomen, en zoals beloofd komen we met een oplossing.

Veel klanten van biocompact hebben gekozen voor Urimat watervrije urinoirs, omdat deze geen nevel verspreiden (de urinoirs gebruiken geen water en worden dus niet doorgespoeld). Zoals besproken, via die nevel is de kans dat toiletten bacteriën verspreiden. Door geen water te gebruiken, worden er significant minder bacteriën verspreid.

Daarnaast is er ook technologische vernieuwing op het gebied van handen wassen. Met onze Smixin handen was units raakt de gebruiker niks aan. Water, zeep en papier worden automatisch afgegeven op het moment dat het nodig is, simpel door de handen in het apparaat te steken. Zo voorkom je dat je bacteriën op het apparaat achterlaat welke de volgende gebruiker aansteekt.

Conclusie

Dat de publieke toiletten veel bacteriën huisvesten is zeker aangetoond. Gelukkig is het ook zo dat de techniek beter en beter wordt en daarmee voorkomt dat dit soort bacteriën en virussen de kans krijgen om de gebruiker te infecteren.

Interesse om te kijken hoe we jouw sanitaire ruimte hygiënischer kunnen maken? Bekijk onze producten of neem contact met ons op.

Meer informatie?
Download onze Urimat brochure!

In deze brochure vind je alle voordelen van watervrije urinoirs, welke types er zijn en de afmetingen

Brochure Urimat Urinoirs: Every Drop Counts!

Lees meer over 

Hygiëne