Skip to content

Start vandaag met water besparen

Met duurzame en hygiënische sanitaire oplossingen van biocompact

Save water, save our planet

Waterbesparing in sanitaire ruimtes

Bij biocompact werken we sinds 2002 samen met onze klanten, oftewel de waterbespaarders, aan een betere wereld. Wist je dat 20% van ons drinkwater door het toilet gespoeld wordt, terwijl wij een drinkwatertekort hebben? En wist je dat bewezen is dat spoeling onhygiënisch is?

Dat kan anders! Met onze sanitaire producten bespaar je op het dagelijkse waterverbruik, zodat onze natuurlijke drinkwaterbronnen in stand gehouden worden. Hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel, daarom dragen al onze producten bij aan optimale hygiëne in de sanitaire ruimte.

Onze klanten hebben samen met ons al meer dan 12 miljard liter water en bijna 4 miljoen kilogram aan CO2 uitstoot bespaard! Daarnaast helpen we klanten om fosfaat en biogas terug te winnen. Op die manier geven we ook terug aan onze aarde.

Benieuwd naar biocompact? We gaan graag met je in gesprek. Boek direct een afspraak of stuur ons een bericht.

Start vandaag met water besparen!

de Waterbespaarders

Samen met onze waterbespaarders besparen we meer dan 1,3 miljard liter drinkwater per jaar!

Discover the excitement at Jungliwin, a premier online casino destination beloved by Dutch players for its extensive game variety and exciting promotions. At Jungliwin, Dutch players can enjoy a wide range of slots, table games, and live casino options, ensuring there’s something for every gaming enthusiast. With a user-friendly interface and reliable customer support, Jungliwin promises a seamless and enjoyable gaming experience tailored to Dutch preferences.

Step into the world of Qbet, where Dutch players are welcomed with a blend of sophistication and entertainment. Qbet offers a diverse selection of games, from classic slots to immersive live dealer experiences, catering to the diverse tastes of Dutch online gaming enthusiasts. With secure transactions and responsive customer service, Qbet ensures Dutch players can indulge in their favorite games with peace of mind.

Experience the allure of Rakoo Casino, a favored destination among Dutch players seeking quality entertainment and rewarding experiences. At Rakoo Casino, Dutch players can explore a rich selection of games coupled with generous bonuses and promotions designed to enhance their gaming journey. Whether you prefer slots, roulette, or blackjack, Rakoo Casino promises an exciting and fair gaming environment for Dutch enthusiasts.

Immerse yourself in the thrill of Spicy Jackpots Login, a dynamic online casino designed to captivate Dutch players with its vibrant atmosphere and enticing rewards. Spicy Jackpots Login offers a wide array of games, including progressive slots and interactive live casino options, ensuring non-stop entertainment and potential rewards. With its commitment to fair play and user satisfaction, Spicy Jackpots Login is a trusted choice for Dutch players seeking an exhilarating gaming experience.

Embark on an adventure at Tomb Riches Casino, where Dutch players can enjoy a diverse array of games and lucrative bonuses. Tomb Riches Casino features an extensive collection of slots, poker, and specialty games, providing hours of entertainment and opportunities for rewards. With its emphasis on fair gaming practices and customer satisfaction, Tomb Riches Casino is a preferred option for Dutch players looking for a reliable online gaming platform.

Sluit je aan bij de levendige spelersgemeenschap van One Casino en ga sociale interacties aan via chatfuncties.

biocompact en de waterbespaarders hebben sinds 2002

liter water bespaard

Dit is gelijk aan

4 persoons huishoudens in Nederland per jaar

Olympische 50-meter zwembaden

Tankwagens

kilogram CO2 bespaard